Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ceftibuten försvinner från marknaden

Publicerat 2016-09-20

Produktionen av ceftibuten (Cedax) kapslar och oral suspension upphör.

2016-10-03
Uppdatering: Ceftibuten pulver till oral suspension, 36 mg/ml, 30 ml och 60 ml ska finnas att tillgå till januari 2017. Kapsel, 400 mg, 10 st ska finnas att tillgå till februari 2017.

Enligt företaget ska ceftibuten pulver till oral suspension, 36 mg/ml, 30 ml finnas att tillgå till början av oktober och 60 ml till början av november. Kapsel, 400 mg, 10 st ska finnas att tillgå fram till början av december.

Det finns inget annat registrerat läkemedel i Sverige som innehåller ceftibuten.

Ceftibuten är ett antibiotikum av cefalosporintyp som används vid bland annat övre urinvägsinfektioner till både barn och vuxna.

– Det är mycket oroande att ceftibuten tas bort från marknaden. När det gäller behandling av övre urinvägsinfektioner hos barn och gravida kvinnor finns det i många fall inte något bra peroralt behandlingsalternativ. Det kan få konsekvenser i form av att patienter, framför allt barn, kan komma att behöva vårdas inneliggande med intravenös antibiotikabehandling istället för att vara hemma, säger Paulina Dalemo, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar.

Företaget anger att skälet till att produktionen upphör är en avvecklad tillverkningsenhet i Florida.

– Ceftibuten utgör också ett viktigt alternativ med tanke på ökande resistens för övriga perorala antibiotika vid behandling av övre urinvägsinfektioner. Ett stort antal riktlinjer och vårdprogram inom sjukvården för behandling av urinvägsinfektioner kommer att behöva omarbetas, säger Paulina Dalemo.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Cedax (ceftibuten) försvinner från marknaden – alternativa behandlingsmöjligheter. Nyhet 2016-10-07
  2. MSD. Information om Cedax. Informationsbrev 2016-09-08
  3. MSD. MSD slutar tillhandahålla Cedax (ceftibuten). Pressmeddelande 2016-09-20

Senast ändrad