Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dags för influensavaccination

Publicerat 2016-10-17

Personer som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka, eller få komplicerande sjukdomar av influensa, erbjuds gratis vaccination. Vaccinationskampanjen startar den 9 november.

– Vi vill ha hjälp med att nå de personer med kroniska sjukdomar som är yngre än 65 år. Kom ihåg att ta upp vaccination vid patientmötet. Kalla gärna era riskpatienter till mottagningen för att bli vaccinerade, säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting och ordförande i expertrådet för vaccinationer.

Aktuella läkemedel:
Vaxigrip ska användas till merparten av de personer som ingår i influensakampanjen i Stockholms läns landsting. Vaxigrip ersätter Fluarix som vi använt några år.

Fluenz tetra, ett levande försvagat vaccin som ges som näsdroppar, rekommenderas till ”riskbarn” som är 2–6 år gamla. Bör dock inte ges till barn som har svåra obstruktiva besvär, uttalad äggallergi, eller är gravt immunsupprimerade.

Pneumokockvaccinerna är desamma som tidigare, Pneumovax och i vissa fall både Pneumovax och Prevenar13.

Gratis vaccination erbjuds följande grupper:

1. Vaccination mot influensa och pneumokocker

 • Personer födda 1951 eller tidigare.
 • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
  – kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  – astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  – kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – instabil diabetes mellitus
  – extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
  – neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  – flerfunktionshinder hos barn.

2. Vaccination mot influensa (ej pneumokocker)

 • Gravida: Vaccination av gravida görs lämpligen från vecka 17, gärna efter genomförd ultraljudsundersökning. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen gärna skjutas på, eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccination sker. Gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet, det vill säga i första trimestern, om influensa har börjat cirkulera i samhället.

Kampanjperioden är den 9 november 2016 till och med den 28 februari 2017.

Elin Jerremalm

Källa:
 1. Vårdgivarguiden. Smittskydd Stockholm. Den årliga vaccinationskampanjen

Senast ändrad