Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

E-cigaretter underlättade inte rökstopp

Publicerat 2016-02-05

Att använda e-cigaretter var associerat med lägre sannolikhet att sluta röka enligt en metaanalys av observationella och randomiserade studier.

2016-02-17
Uppdatering: Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom beslutat att e-cigaretter som innehåller nikotin inte ska betraktas som läkemedel. Domstolen gör därmed en annan bedömning än underinstanserna.

Oddsen för att sluta röka var 28 procent lägre bland vuxna som använde e-cigaretter än bland dem som inte använde e-cigaretter (oddskvot 0,72; 95 procent konfidensintervall 0,57–0,91).

I metaanalysen inkluderades 20 studier där det fanns en kontrollgrupp. Det var femton longitudinella kohortstudier, tre tvärsnittsstudier och två kliniska prövningar.

Associationen mellan e-cigarettanvändning och rökstopp kvarstod även när studier med alla e-cigarettrökare jämfördes med studier där personerna ville sluta röka.

Det finns väldigt få randomiserade studier på e-cigaretter. I den enda randomiserade prövningen som var med i metaanalysen jämfördes e-cigaretter med nikotinplåster. Det kan inte räknas som en riktig head-to-head-studie, eftersom e-cigaretterna tilldelades deltagarna, medan de som skulle få nikotinplåster fick ett kvitto och kunde hämta ut plåstren på ett apotek.

E-cigaretter används inte bara som en metod för att sluta röka, utan används även för att röka på ställen där det är förbjudet att röka cigaretter eller som ett alternativ till cigaretter eftersom röken anses mindre skadlig.

Domstolen avgör

Läkemedelsverket anser att e-cigaretter med nikotin är läkemedel, vilket skulle kräva att e-cigaretter passerar den vanliga godkännandeproceduren för läkemedel. Ärendet kommer att avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen. Målet har föredragits och domstolen överlägger nu om utgången.

E-cigaretter består av en metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska. Vätskan innehåller ofta propylenglykol, med eller utan glycerol och smakämnen. Den innehåller också ofta nikotin i olika halter. Vätskan värms upp med hjälp av ström från ett batteri och aerosolen som bildas andas in. Nikotinet tas upp i munnen och lungorna.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Kalkhoran S, Glantz SA. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med. 2016 Jan 13. pii: S2213-2600(15)00521-4. doi: 10.1016/S2213-2600(15)00521-4. [Epub ahead of print]. PubMed
  2. Hösta förvaltningsdomstolen. Mål om e-cigarettprodukter. Nyhet 2016-01-26
  3. Läkemedelsverket. Om e-cigaretter med nikotin
  4. Läkemedelsverket. Frågor och svar om e-cigaretter

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad