Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

En gratis måltid ger resultat

Publicerat 2016-06-22

Enligt en amerikansk studie var en enda gratismåltid från ett läkemedelsföretag associerat med påverkan på förskrivningmönstret till förmån för det marknadsförda läkemedlet.

Studien var en tvärsnittsstudie där läkemedelsförskrivning år 2013 relaterades till utbetalningar/måltider till förskrivare från industrin. Läkare som förskrivit minst 20 recept inom något eller flera av fyra områden valdes ut: statiner, betablockare, medel som påverkar renin-angiotensinsystemet (ACE-hämmare och ARB) och monoamin-återupptagshämmare (SSRI och SNRI).

Inom dessa områden fanns det en patentskyddad produkt med fullgoda icke-patentskyddade alternativ som kunde ha valts istället. Inom statiner rouvastatin (Crestor), betablockare nebivolol (amerikansk produkt Bystolic), renin-angiotensinsystemet olmesartan (amerikansk produkt Benicar) och monoamin-återupptagshämmare desvenlafaxin (amerikansk produkt Pristiq).

För samtliga dessa fyra läkemedel sågs ett samband med ökad förskrivning och en enda måltid från företaget. Oddskvoter låg från 1,2 till 2,2. Knappt 280 000 läkare hade fått mer än 63 000 utbetalningar och 95 procent av dessa avsåg måltid, till ett värde av i snitt mindre än 20 dollar. Det fanns ett dos–respons-samband: flera utbetalningar/måltider eller måltider av större värde var associerat med större relativ förskrivning av de marknadsförda produkterna.

Studien var observationell, vilket gör att den endast kan visa en association mellan måltid och ökad förskrivning av respektive läkemedel. Orsaksamband kan inte säkerställas.

– Studien är intressant eftersom den indikerar att en gratis måltid vid företagssponsrad läkemedelsinformation påverkar förskrivningsmönster och det är något som alla bör vara uppmärksamma på när utbildning och fortbildning med läkemedelsanknytning planeras, säger Gerd Lärfars, docent och överläkare, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

I Sverige kan värdeöverföringar från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal studeras via Läkemedelsindustriföreningens hemsida.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. DeJong C, Aguilar T, Tseng CW, Lin GA, Boscardin WJ, Dudley RA. Pharmaceutical Industry-Sponsored Meals and Physician Prescribing Patterns for Medicare Beneficiaries. JAMA Intern Med. 2016 Jun 20. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.2765. [Epub ahead of print] PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad