Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Evidens om fetma och övervikt

Publicerat 2016-12-09

Signy Reynisdottir med sitt team. Foto Kari Kohvakka

Signy Reynisdottir med sitt team. Foto Kari Kohvakka

Om fyra år har trenden vänt och andelen personer med fetma och övervikt minskar i Stockholm. Det nya numret av Evidens handlar om hur vi ska nå dit.

Fyra av tio män har övervikt enligt Folkhälsoenkäten 2014. Målet är att nå 25 procent år 2020 enligt det handlingsprogram för övervikt och fetma som antagits i Stockholms läns landsting. Tio procent av kvinnor har fetma och den andelen ska minska till 7 procent. I det nya numret av Evidens skriver experterna bakom ett helt färskt regionalt vårdprogram om hur alla i vården kan bidra i prevention och behandling av övervikt och fetma.

Signy Reynisdottir, specialist internmedicin, med dr, Överviktscentrum, Karolinska universitetssjukhuset, ger också en översikt av läkemedelsbehandling vid fetma och vilka nya läkemedel som är på gång.

Annika Janson, med dr, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Rikscentrum Barnobesitas, uppmanar vården att stämma i bäcken vid fetma och övervikt hos barn och ger tips om hur det ska gå till. Fetma hos barn växer inte bort.

Vid Ektorps vårdcentral i Nacka finns en särskild sjuksköterskemottagning som hjälper patienter att göra långsiktiga förändringar av levnadsvanor. Läs om hur de arbetar.

Många läkemedel kan påverka vikten. Evidens ger dig en praktisk översikt över läkemedelsgrupper och kroppsvikt.

Obesitaskirurgi leder till förändringar som kräver livslång kontroll och substitution med vitaminer och mineraler. Det är viktigt att komma ihåg att alkohol och läkemedel metaboliseras annorlunda efter operation och resten av livet.

Dessutom i Evidens nummer 5

  • Ge osteoporosmedel vid hög frakturrisk
  • Glaukombehandling och jämlik hälsa
  • Demensforskningen har vänt mot en mer mångfacetterad syn.

Evidens nummer 5 från Stockholms läns läkemedelskommitté.

Läs tidningen som pdf här. Pdf, 4.4 MB.

Det går också bra att beställa pappersutgåvan med ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Karin Nordin, chefredaktör

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad