Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fasta kombinationspreparat gav inte bättre följsamhet

Publicerat 2016-12-12

Kombination av två olika läkemedel var kopplat till bättre följsamhet till behandling mot hypertoni än användning av fasta kombinationer, enligt en tysk kohortstudie.

I den retrospektiva kohortstudien inkluderades drygt 8 000 patienter som fick något hypertoniläkemedel utskrivet år 2007 eller 2008. Patienterna följdes i fyra år, förutsatt att de fått en förnyad förskrivning inom 180 dagar.

Patienterna fick antingen:

  • monoterapi, 6 502 patienter
  • fast kombinationspreparat med två antihypertensiva substanser, 867 patienter eller
  • fri kombination av två antihypertensiva läkemedel, 663 patienter.

Av de patienter som fått monoterapi var det 40 procent som fortfarande fick något hypertoniläkemedel utskrivet efter fyra år. Detsamma gällde de patienter som fått en fast kombination utskriven, 40 procent hade fortfarande minst ett hypertoniläkemedel utskrivet efter fyra år. För patienter som från början ordinerats en kombination av två läkemedel var det betydligt fler, 56 procent, som fortfarande fick ett eller flera hypertoniläkemedel utskrivna.

Vid slutet av studieperioden, efter fyra år, var det totalt sett 3 342 av de 8 000 patienterna som fortfarande förskrevs ett eller flera läkemedel mot hypertoni. Genomsnittligt antal förskrivna antihypertensiva läkemedelsubstanser var då:

  • monoterapigruppen 1,9 stycken; 43 procent stod kvar på ursprungspreparatet
  • fast kombinationspreparat 2,4 stycken; 77 procent stod kvar på ursprungspreparatet
  • fri kombination 2,3 stycken; 68 procent stod kvar på ursprungspreparaten.

När patienterna fick antihypertensiva läkemedel utskrivna för första gången stod de i alla tre förskrivningsgrupper på i genomsnitt cirka tre olika läkemedel sedan tidigare, så valet av ett fast kombinationspreparat verkar inte ha påverkats av att försöka minimera antalet tabletter för de patienter som hade flest läkemedel.

I Tyskland betalar patienter inte mer för ett fast kombinationspreparat än för två läkemedel i kombination, så högre kostnad bör inte ha påverkat följsamheten.

En nackdel med studien är att de bara tittat på förskrivning och inte på uthämtade läkemedel. Indikationen för behandling var också okänd. Det finns också risk för systematiska fel, till exempel att patienter som förskrevs fasta kombinationspreparat var de som bedömdes ha störst risk för dålig följsamhet.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Grimmsmann T, Himmel W. Comparison of therapy persistence for fixed versus free combination antihypertensives: a retrospective cohort study. BMJ Open. 2016 Nov. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad