Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenoximetylpenicillin – 125 mg utgår

Publicerat 2016-09-20

Fenoximetylpenicillin, penicillin V (Kåvepenin) 125 mg, 40 stycken, finns inte längre att tillgå på den svenska marknaden.

Som alternativ till 125 mg tabletter finns 250 mg tabletter som kan delas. Storleken på dessa är 6x12 mm, vid delning 6x6 mm.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Meda. Vnr 135673 Kåvepenin, filmdragerad tablett 125 mg 40 st kommer att sluta att tillhandahållas. Informationsbrev 2016-07-08 Pdf, 12.3 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad