Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Filtrering av acetylcystein för nebulisator

Publicerat 2016-06-08

På grund av risk för att vissa tillverkningssatser av Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator 200 mg/ml, kan innehålla glaspartiklar ska lösningen filtreras innan den ges.

Tillverkande företag ger följande råd.

För vården

Förslag på administration med filtrering av Acetylcystein Meda, lösning:

  • En uppdragningskanyl med filter ska användas när man drar upp lösningen ur injektionsflaskan.
  • Filtret på kanylen får vara högst 10 μ (micron). När önskad dos dragits upp i sprutan, tas uppdragningskanylen bort från sprutan och den filtrerade lösningen kan därefter användas normalt.
  • Spruta inte ut lösningen genom samma kanyl som använts för att dra upp lösningen i sprutan.

För apoteken

Uppmana patienten att kontakta förskrivande läkare för recept på trubbig uppdragskanyl med filter eller alternativ behandling.

Exempel på trubbiga uppdragningskanyler med filter:

  • BD Uppdragningskanyl med filter 5μ (micron), Becton Dickinson
  • Trubbig uppdragningskanyl med filter 5μ (micron), Smiths Medical
  • SOL-M Uppdragningskanyl filter 5μ (micron), MedCore.

Produkten har varunummer 019284 och det gäller tillverkningssatser med batchnummer 1718105, 1718108 och 1720351. Dessa beräknas komma ut under vecka 24/25.

Information till patienter och vårdinrättningar kommer fästas ovanpå berörda förpackningar med gummisnodd. Bilder på förpackning med och utan information finns här Pdf, 151.1 kB.. Patienterna som administrerar acetylcysteinlösning i hemmet uppmanas där att kontakta förskrivande läkare innan produkten används.

Det var under tillverkningen som glaspartiklar upptäcktes i vissa tillverkningssatser. Enstaka flaskor som innehöll partiklar har sorterats ut. Det går dock inte att helt utesluta att mycket små glaspartiklar kan finnas i enstaka injektionsflaskor. Därför ska lösning från ovan nämnda satser filtreras innan administrering till patient.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Meda. VIKTIG INFORMATION! Acetylcystein Meda, lösning 200 mg/ml – behov av filtrering! Information från tillverkaren Pdf, 151.1 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad