Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flyktingars hälsa i Evidens

Publicerat 2016-06-15

Den stora flyktingströmmen i slutet av förra året har påverkat vården. Vi ställs inför frågan hur vi bemöter migranter på bästa sätt i vården, hur kulturella skillnader kan påverka syn på sjukdom och behandling och om det finns tillstånd och problem som vi inte är så vana vid att behandla i Sverige.

I Evidens temanummer om flyktingars hälsa kan du bland annat läsa om:

  • De vanligaste psykiska besvären hos dem som flyr från krig och övergrepp mot mänskliga rättigheter.
  • Diagnostisering av infektioner och parasitsjukdomar relaterat till hur resan hit har varit, boende och ursprungsland. De flesta flyktingar som kommer till Sverige är unga och friska och risken för spridning av infektionssjukdomar till befolkningen är låg.
  • Kulturella skillnader som påverkar mötet med patienten och behovet av en kulturformuleringsintervju.
  • Hur Rissne vårdcentral arbetar med att utföra hälsoundersökningar av migranter och vad som förväntas av övriga vårdcentraler.

Mer i Evidens nummer 3, bland annat:

Satsa på det friska vid Parkinsons sjukdom. Börja behandlingen av Parkinsons sjukdom med att stimulera ett fysiskt och mentalt aktivt liv. Men sätt också in läkemedel tidigt i sjukdomsprocessen. Om behandlingen fördröjs blir det svårt att återfå förlorad funktion.

Triptaner förskrivs utan migrändiagnos. Förskrivningen av triptaner i Stockholm sker med hög medvetenhet vad gäller säkerhet, men med bristande dokumentation av förskrivningsorsak eller med förskrivning utanför godkänd indikation. Förebyggande migränbehandling behöver användas i större utsträckning.

Fler artiklar på andra ämnen finns i Stockholms läns läkemedelskommittés tidning Evidens.

Läs hela tidningen här Pdf, 4.4 MB. eller beställ papperstidningen genom att mejla lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad