Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förskriv desogestrelgenerika för subvention

Publicerat 2016-01-12

Originalpreparatet Cerazette, mellandoserat p-piller som innehåller gestagenet desogestrel, utträder ur läkemedelsförmånerna från och med den 1 februari 2016.

När Cerazette inte längre omfattas av högkostnadsskyddet kan inte utbyte till generika ske på apoteken. Det innebär att förskrivare måste skriva ut generiskt desogestrel för att patienter fortsättningsvis ska få subventionerade desogestrelläkemedel. Det gäller även i Stockholms län för att desogestrelpreparat ska ingå i ungdomssubventionen. Desogestrelinnehållande läkemedel inom förmånen som kan förskrivas är:

  • Azalia
  • Desogestrel … (Orifarm/Sandoz/Stada/Teva)
  • Gestrina
  • Vinelle
  • Zarelle

Apoteken får dock byta ut läkemedlet till generika inom förmånen om receptet skrivits ut när läkemedlet fortfarande var subventionerat (recept till och med sista januari 2016).

I Stockholms län hämtade drygt 32 000 individer ut desogestrelpreparat på recept under 2015.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Preventivmedlet Cerazette utträder ur förmånen. Nyhet 2016-01-12
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Läkemedel som förlorat subvention ska få bytas ut. Nyhet 2011-04-13

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad