Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortfarande flest biverkningsrapporter för antikoagulantia

Publicerat 2016-06-10

Under 2015 kom det in 6 286 biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården, jämfört med 5 421 året innan. Warfarin, rivaroxaban och apixaban var de vanligaste förekommande substanserna.

Sammanlagt rapporterades det in 8 086 anmälningar till Läkemedelsverket under 2015, varav 1 800 kom från konsumenter. Jämfört med 2014 har konsumentrapporterna ökat med 32 procent och står nu för 23 procent av det totala antalet biverkningsrapporter. De vanligaste anmälningarna från konsumenterna gällde levotyroxin, 95 rapporter och levonorgestrel (hormonspiral), 91 rapporter.

Från hälso- och sjukvården har antalet rapporter ökat med 16 procent jämfört med året innan. En bidragande orsak kan vara att Uppsala och Karlstad gjort journalgenomgångar vilket bidrog med sammanlagt 1 028 rapporter.

Warfarin ligger fortfarande först med 322 rapporter följt av rivaroxaban, 214 och apixaban 150 rapporter. Andra substanser bland de tio mest anmälda från hälso- och sjukvården är enalapril (150 st) och tre olika vacciner:

  • kombinationsvaccin mot difteri, kikhosta, polio och stelkramp (131 st)
  • vaccin mot humant papillomvirus (128 st)
  • kombinationsvaccin mot difteri, H. influenzae B, kikhosta, polio, stelkramp och hepatit B (110 st)

I år särskiljer inte Läkemedelsverket rapporterna för allvarliga och icke-allvarliga biverkningar i sin årsrapport utan alla inrapporterade fall redovisas i samma tabell.

Förutom misstanke om biverkningar av ett läkemedel ska hälso- och sjukvården även rapportera in misstänkta biverkningar i samband med felanvändning, yrkesexponering, förgiftningar, överdoseringar, missbruk eller användning utanför godkänd indikation.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Årsrapport för biverkningar 2015. Information från Läkemedelsverket 3:2016

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad