Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Gerd Lärfars ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Gerd Lärfars ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Publicerat 2016-10-28
Gerd Lärfars

Stockholms läns läkemedelskommittés ordförande Gerd Lärfars blir från årsskiftet ordförande även i Stockholms medicinska råd, SMR.

Nuvarande ordförande Carl-Gustaf Elinder avgår. I och med detta blir Gerd Lärfars ordförande i länets två största sakkunnigorganisationer. Hon är också chef för enheten Läkemedelsstöd på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– SMR har en viktig roll i arbetet med nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram samt som kunskapsstöd för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Jag ser att en del i mitt uppdrag som SMR-ordförande kommer att vara att öka samarbetet mellan Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms medicinska råd och att stärka sakkunnigstrukturen i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård, säger Gerd Lärfars.

Malena Jirlow, kommunikatör

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Stockholms medicinska råd, SMR, består av 28 olika ordföranden från lika många specialitetsråd samt ordföranden för Försäkringsmedicinska kommittén, Omvårdnadsrådet och Patientsäkerhetskommittén. Även representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska institutet och Stockholms läns läkemedelskommitté ingår i rådet.