Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Gerd Lärfars ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Gerd Lärfars ny ordförande i Stockholms medicinska råd

Publicerat 2016-10-28
Gerd Lärfars

Stockholms läns läkemedelskommittés ordförande Gerd Lärfars blir från årsskiftet ordförande även i Stockholms medicinska råd, SMR.

Nuvarande ordförande Carl-Gustaf Elinder avgår. I och med detta blir Gerd Lärfars ordförande i länets två största sakkunnigorganisationer. Hon är också chef för enheten Läkemedelsstöd på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– SMR har en viktig roll i arbetet med nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram samt som kunskapsstöd för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Jag ser att en del i mitt uppdrag som SMR-ordförande kommer att vara att öka samarbetet mellan Stockholms läns läkemedelskommitté och Stockholms medicinska råd och att stärka sakkunnigstrukturen i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård, säger Gerd Lärfars.

Malena Jirlow, kommunikatör

Senast ändrad 2019-06-24

Stockholms medicinska råd, SMR, består av 28 olika ordföranden från lika många specialitetsråd samt ordföranden för Försäkringsmedicinska kommittén, Omvårdnadsrådet och Patientsäkerhetskommittén. Även representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska institutet och Stockholms läns läkemedelskommitté ingår i rådet.