Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hjälp vid samtal om alkohol

Publicerat 2016-02-10

En ny lathund om alkohol ger råd och stöd för diagnostisering och läkemedelsbehandling av riskbruk och beroende.

Lathund om Alkohol

Det finns en stor underdiagnostik och underanvändning av läkemedel vid alkoholproblem. Som en hjälp till läkare som kommer i kontakt med personer med symtom relaterade till alkohol finns nu en ny lathund. Lathunden har tagits fram av två av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd: expertrådet för psykiatriska sjukdomar samt allmänmedicin. Den bygger på Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende som kom under 2015.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad