Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka Listan för patienter i ny form

Publicerat 2016-01-21

Kloka Listan för patienter har reviderats för att tydligare förklara syftet med Kloka Listan och Stockholms läns läkemedelskommittés arbete kring den. De rekommenderade läkemedlen listas i alfabetisk ordning efter läkemedelsnamn. Samtidigt har läkemedelsinformationen på 1177 Vårdguiden utökats.

Målsättningen med Kloka Listan för patienter är att de som använder läkemedel ska känna sig trygga med sin läkemedelsbehandling. Syftet är också att öka förståelsen för hur läkaren väljer läkemedel och varför vissa läkemedel rekommenderas. I den nya patientversionen beskrivs därför läkemedelskommitténs och expertrådens arbete med att välja väldokumenterade läkemedel som är effektiva, beprövade och prisvärda. Det framgår också varför Kloka Listan behövs som motvikt till läkemedelsindustrins reklam. Dessutom finns information om vikten av att ta läkemedel på rätt sätt och vart man kan vända sig vid frågor om läkemedel. Slutligen listas de rekommenderade läkemedlen i alfabetisk ordning efter läkemedelsnamn.

I samband med omarbetningen utökas också informationen på 1177 Vårdguiden. I den läkemedelsinformation, för enskilda läkemedel, som idag finns på webbplatsen kommer det att framgå vilka läkemedel som ingår på Kloka Listan. Samtidigt kommer Kloka Listan för patienter att finnas tillgänglig på den regionala Stockholmssidan av 1177 Vårdguiden.

─ Förhoppningsvis blir nya Kloka Listan för patienter lättare att förstå och mer lättillgänglig för patienter. Det är viktigt för en ökad patientsäkerhet, säger Magnus Röjvall, medicinskt ansvarig för patientversionen av Kloka Listan.

Under 2015 utvärderades dåvarande form och innehåll av patientversionen. Det visade sig att många patienter hade svårt att förstå syftet med Kloka Listan och vad den skulle användas till. Flertalet visste inte heller vem som var avsändare. Många av dem som sökte läkemedelsinformation gjorde det på internet och då ofta på 1177 Vårdguiden och Fass.

Susanne Elfving, apotekare i Kloka Listan-utskottet

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad