Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kombination av paracetamol och ibuprofen mest effektivt

Publicerat 2016-02-02

I en Cochrane-översikt jämfördes effekten av olika receptfria läkemedel vid akut smärta. Samtidig användning av paracetamol och ibuprofen gav bäst smärtlindring, med number needed to treat (NNT) 1,5.

Analysen bygger på elva översiktsartiklar från randomiserade studier där effekten av enkeldoser av analgetika eller analgetikakombinationer har studerats vid postoperativa smärttillstånd, framförallt efter tandutdragning. Sammanlagt inkluderades 21 olika receptfria smärtstillande läkemedel, doser och beredningsformer i analysen.

Det primära effektmåttet var antal deltagare med minst 50 procents smärtlindring efter 4─6 timmar, jämfört med placebo. Från översiktsartiklarna beräknades number needed to treat (NNT).

En kombination av ibuprofen 400 mg och paracetamol 1 g hade bäst NNT, 1,5. Men även med lägre styrkor av läkemedlen, 200 mg respektive 500 mg, nåddes nästan samma resultat, NNT 1,6. Läkemedel eller läkemedelskombinationer som hade NNT runt 2 var:
• snabbverkande ibuprofen 200 mg eller 400 mg (2,1)
• ibuprofen 200 mg + koffein 100 mg (2,1)
• diklofenak 50 mg (2,1)
• naproxen 500/550 mg (2,7)

Paracetamol (975/1000 mg) och acetylsalicylsyra (1 g) var mindre effektiva med NNT-värden på 3,6 respektive 4,2.

Substanserna skilde sig inte mot placebo med avseende på andelen individer med biverkningar. Undantaget gäller acetylsalicylsyra 1 g och kombinationen ibuprofen 200 mg + koffein 100 mg. För ibuprofen i kombination med paracetamol var antalet biverkningarna till och med färre än för placebo.

– Expertrådet har sedan länge känt till att kombinationen paracetamol och ibuprofen ger en mycket bra smärtlindring, vilket ytterligare bekräftas av denna Cochrane analys säger Carl-Olav Stiller, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, Maguire T, Roy YM, Tyrrell L. Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Nov 4;11:CD010794. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad