Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kommande bristsituation för dextraner

Publicerat 2016-11-23

Från och med den 1 januari 2017 kommer Macrodex och Rheomacrodex, som innehåller dextran, inte kunna tillhandahållas. Från och med den 1 juni 2017 kommer inte heller Plasmodex finnas att tillgå.

Bristsituationen beror enligt företaget på byte av tillverkningsanläggning.

Företaget vet inte när produkterna åter kan vara tillgängliga på den svenska marknaden. Se även bifogat brev nedan.

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Meda. Informationsbrev Dextraner – kommande bristsituation. Brev 2016-11-10 Pdf, 63.4 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad