Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedels- och narkotikaförgiftningar har ökat

Publicerat 2016-09-08

Under 2015 dog 950 personer, varav 70 procent män, av läkemedels- eller narkotikaförgiftning, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Bland män dominerar överdoser och det var flest i åldersgruppen 25–29 år. Bland kvinnor dominerar självmord och den högsta andelen fanns i åldersgruppen 50–54 år.

– Det var vanligast med dödsfall på grund av opioider, men även bensodiazepiner var väldigt vanligt. Det var även vanligt med flera olika substanser, säger Jesper Hörnblad, utredare på Socialstyrelsen.

Sedan 2006 finns en ökande trend av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. År 2006 var det knappt 550 dödsfall av denna typ jämfört med 950 fall förra året. De tydligaste ökningarna finns under perioderna 2006–2009 och 2011–2014. Stockholms län följer i princip trenden för övriga landet, men antalet dödsfall på grund av läkemedels- och narkotikaförgiftningar är något fler per 100 000 invånare.

– Det är lite oklart om det ökade antalet beror på en faktisk ökning eller om det beror på ändrade analysmetoder och ändrad redovisning på dödsorsaksintyget. Det kan självklart också vara både och, säger Jesper Hörnblad.

Enligt dödsorsaksstatistiken ökar läkemedels- och narkotikaförgiftningar, men den alkoholrelaterade dödligheten minskar under samma tidsperiod.

Missbrukade läkemedel

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har nyligen kommit ut med en rapport om vilka narkotikaklassade läkemedel som enligt polisen var vanligast i missbruksmiljöer under 2015. Mest rapporterade var bensodiazepiner (alprazolam, klonazepam och diazepam), opioider (tramadol och buprenorfin) samt pregabalin och metylfenidat.

Totalt dog drygt 91 000 personer i Sverige år 2015. Hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer var de vanligaste dödsorsakerna för både män och kvinnor. Dödstalen har stadigt minskat från år 1987 och medelåldern vid dödsfallet har ökat för kvinnor, från 77 till 82 år, och för män, från 72 till 77 år.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Statistik om dödsorsaker 2015
  2. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Läkemedel i missbruksmiljöer 2015. Situationen enligt rapportörer från Sveriges polisområden. Rapport 157

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad