Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mer för specialiserad vård i Kloka Listan

Publicerat 2016-12-15

Kloka råd 2017

Kloka Listan 2017 utökas med fler rekommendationer av läkemedel som ska användas inom den specialiserade vården.

Kloka Listan är Stockholms läns läkemedelskommittés rekommendationer av läkemedel för vanliga sjukdomar. Nu är Kloka Listan 2017 klar och nytt inför nästa år är att den i större utsträckning än tidigare ger rekommendationer även för specialister på sjukhus. Rekommendationer ges för specialiserad vård där det finns flera olika behandlingsalternativ och ett klokt val kan göras.

– Följsamheten till Kloka Listans rekommenderade läkemedel är mycket hög i primärvården. Med fler rekommendationer för specialiserad vård är målsättningen en mer jämlik läkemedelsbehandling inom Stockholms läns landsting. De läkemedel som våra experter i läkemedelskommittén och expertråden rekommenderar baseras på effektivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet, säger Gerd Lärfars, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

På flera områden blir rekommendationerna betydligt mer omfattande än de varit tidigare. Det gäller till exempel vid sjukdomen multipel skleros, MS, där Kloka Listan nu omfattar rekommendationer om läkemedelsval hos patienter som ska tas omhand av ett MS-team och registreras i nationella kvalitetsregister. Ett annat exempel är vid sjukdomen psoriasis. Där har tidigare utgåvor av Kloka Listan haft rekommendationer om krämer och salvor för utvärtes bruk, som nu kompletteras med rekommendationer då lokal behandling är otillräcklig.

– När vi gör Kloka Listan tar vi hänsyn till all samlad information om ett läkemedel, både kliniska studier och beprövad erfarenhet. Det medicinska värdet och patientnytta väger dock alltid tyngst i vår bedömning, förklarar Gerd Lärfars.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad