Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nu finns Kloka Listan 2016 tillgänglig

Publicerat 2016-01-18

Kloka Listan 2016 kommer att skickas ut de närmaste veckorna. Kloka Listan 2016 för förskrivare finns också i elektronisk version här på www.janusinfo.se.

Den elektroniska versionen av Kloka Listan på Janusinfo innehåller, utöver rekommendationerna, motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet. Kloka Listan finns även som webbapp som kan sparas ner i telefonen och användas utan uppkoppling.

Kloka Listan till vården

Till vårdcentralerna, akutsjukhusen, vissa privata mottagningar samt till de geriatriska enheterna i Stockholms län kommer den tryckta förskrivarversionen att skickas ut automatiskt de närmaste veckorna.

Övriga vårdgivare är välkomna att beställa Kloka Listan via e-post; klokalistan@regionstockholm.se.

Ny patientversion

Kloka Listan för patienter har ett nytt utseende och innehåll. Kloka Listan för patienter förklarar vad rekommenderade läkemedel innebär och att det är Stockholms läns läkemedelskommitté som står bakom valen. De rekommenderade läkemedlen är också listade. Rekommendationer som endast avser specialiserad vård finns inte med i denna version.

Kloka Listan för patienter finns även på 1177 Vårdguiden.

Lådställ med den tryckta versionen av Kloka Listan för patienter kommer att levereras till vårdcentralerna och akutsjukhusen.

Synonymlistan har utgått

Kloka Listan – Rekommenderade och upphandlade läkemedel med synonymer, den så kallade synonymlistan, har utgått. Informationen finns nu att hitta på andra ställen.

Vilka läkemedel som är utbytbara enligt Läkemedelsverket anges sedan 2015 på www.fass.se. Där visas, till skillnad från i synonymlistan, utbytbarhet för alla läkemedel, inte bara de som är rekommenderade eller upphandlade.

De läkemedel som rekommenderas finns i Kloka Listan.

Information om vilka läkemedel som är upphandlade finns i beställningssystemet Proceedo.

Fortbildning på din arbetsplats

För närmare kunskap om rekommendationerna i Kloka Listan och din verksamhets läkemedelsanvändning, vänligen kontakta Stockholms läns läkemedelskommittés
informationsläkare och informationsapotekare.

Detta kan du göra genom att e-posta en intresseanmälan till marie.schill@regionstockholm.se.

FAKTA Kloka Listan 2016
Kloka Listan innehåller evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar. Kloka Listan tas fram av Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd inom olika terapiområden. Kloka Listan finns i två versioner:

  • Kloka Listan vänder sig till förskrivare inom såväl öppen som sluten vård.
  • Kloka Listan för patienter är anpassad för målgruppen och förklarar vad rekommenderade läkemedel innebär och att det är Stockholms läns läkemedelskommitté som står bakom valen. De rekommenderade läkemedlen är också listade.

Janusredaktionen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad