Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Obunden information och fortbildning är viktig och uppskattas

Publicerat 2016-10-04

Genomlysningen i dagsmedia av jävsförhållanden bland medicinskt sakkunniga är viktig anser Stockholms läns läkemedelskommitté. Det finns studier som har visat ett samband mellan vem som fortbildar läkare och vilka läkemedel som används. Det är därför viktigt med oberoende sakkunniga likväl som oberoende fortbildning för att uppnå en jämlik och säker sjukvård.

Läkemedelskommittén strävar efter öppenhet kring bindningar och eventuella jäv. Sakkunniga och andra medarbetare i läkemedelskommittéorganisationen lämnar årligen in offentliga jävsdeklarationer.

– Jäv diskuteras och beaktas alltid i anslutning till läkemedelskommitténs arbete. Vi har i många år arbetat med att öka transparensen och vid beslut som tas av kommittén ska det tydligare framgå vilka jäv som föreligger, säger Gerd Lärfars ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Obunden fortbildning lika viktigt

Men det är mer än beslut som påverkas av jäv. Vid fortbildning av vårdpersonal är det viktigt att också fortbildarna är ojäviga. Enheten Medicinsk fortbildning är ute på vårdcentraler runt om i Stockholm. De är, tillsammans med läkemedelskommitténs expertråd, länets i särklass största fortbildare inom läkemedel. Samtliga redovisar eventuella jäv årligen.

Christer Norman är specialist i allmänmedicin, mångårig medarbetare som informationsläkare och medlem i läkemedelskommittén.

– Vi har ju möjlighet att ge producentoberoende information om läkemedel. Genom åren har jag märkt en ökad medvetenhet kring jävsfrågor och intresset för våra fortbildningar har ökat. Vi har utvärderat vår fortbildningsverksamhet förra året och då fick vi höga betyg med ett medel på 5,35 på en sexgradig skala, säger Christer Norman.

Populärt med vårdcentralsbesök

Fortbildningsverksamhetens utvärdering skickades ut till vårdcentraler i Stockholms län under 2015. Nästan alla svarande (91/195) hade haft besök av en informationsläkare eller informationsapotekare under året.

Här är några resultat från undersökningen:

  • 94 procent svarade att besöken är bra (svar fem eller sex på en sexgradig skala)
  • 96 procent ansåg att kvaliteten på fortbildningen är hög
  • 95 procent svarade att kunskapen som förmedlas till verksamheten är stor
  • 99 procent svarade att nivån på utbildningen är lagom.

Vill du ta del av undersökningen i sin helhet? Kontakta Janusredaktionen.

Malena Jirlow, kommunikatör

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad