Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ökad möjlighet till behandling vid allvarligt beroende

Publicerat 2016-02-09

I de nya föreskrifterna lättar Socialstyrelsen på kraven för läkemedelsbehandling av personer med opioidberoende. Bland annat får läkemedelsassisterad behandling nu ges under vård som sker enligt lagen om vård av missbrukare.

Socialstyrelsens nya föreskrifter om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende innebär att regelverket förenklas och fler patienter kan erbjudas behandling. Tidigare krävdes dokumentation på att missbruket varit årslångt men nu blir det läkarens ansvar att bedöma att beroendet funnits under minst ett år. Dessutom kan patienterna själva börja få sköta sin medicinering redan efter tre månader, mot tidigare sex månader.

Ett allvarligt opiodberoende kan ha uppkommit av till exempel heroin och opium, men även av smärtstillande läkemedel. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2015 rekommenderas att personer som blivit beroende av smärtstillande läkemedel bör erbjudas läkemedelsassisterad behandling, om nedtrappning inte lett till opioidfrihet.

De tidigare föreskrifterna medgav endast att läkemedelsassisterad behandling fick ges till patienter med beroende av heroin, morfin och opium, alltså inte andra smärtstillande läkemedel.

Förutsättningar för läkemedelsassisterad behandling är att:

  • patienten ska ha fyllt 20 år, om det inte finns särskilda skäl
  • opioidberoendet ska ha funnits minst ett år
  • läkaren ska ha specialistkompetens i psykiatri- eller beroendemedicin.

Behandlingen ska innehålla läkemedel som är narkotika och som har godkänts för behandling vid opioidberoende, tillsammans med psykologisk eller psykosocial behandling eller psykosociala stödinsatser.

Läkaren ansvarar för att det finns en plan för patienten. Planen ska innehålla behandlingsåtgärder, vilka medicinska kontroller som ska göras och vilka särskilda villkor som gäller. Det är viktigt att behandlingen sker i samförstånd med patienten.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. HSLF-FS 2016:1
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Rapport 2015

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad