Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oklart samband mellan användning av antidepressiva under graviditet och autism

Publicerat 2016-04-02

En nyligen publicerad kanadensisk studie visar ett samband mellan intag av antidepressiva under graviditeten och autism hos barnet. Det är dock troligt att den ökade andelen barn med autism, beror på andra faktorer än själva medicineringen och det finns ingen anledning att ändra riktlinjerna för behandling med antidepressiva.

I studien som är registerbaserad [1], rapporterade forskarna att 31 barn (1,2%) av 2532 barn vars mödrar hade antidepressiv medicinering i andra eller tredje trimestern, fått diagnosen autisspektrumtillstånd. Detta jämfördes med 1008 barn (0,7%) som fått diagnosen bland 140 734 barn som inte var exponerade för antidepressiva under graviditeten. Även när man justerat för diverse samvarierande faktorer så kvarstod en signifikant överrepresentation (nära fördubbling) av autismspektrumtillstånd efter antidepressiv medicinering i andra eller tredje trimestern (hazardkvot 1,87). Den absoluta riskökningen var dock måttlig; 0,5%.

Fyndet är rapporterat i en högt rankad medicinsk tidskrift, och om det skulle finnas ett orsakssakssamband skulle det utan tvekan ha varit bekymmersamt. Det finns dock anledning att misstänka att sambandet istället beror på samvarierande faktorer som man inte har kunnat korrigera för i analysen. Barn till kvinnor i behov av antidepressiv medicinering har sannolikt ökad risk att få diverse neuropsykologiska besvär – inte beroende på medicinering men på en genetisk predisposition. I studien försökte man visserligen korrigera för detta, men det är svårt att se hur detta skulle kunna korrigeras för fullt ut.

Tidigare studier har gett motstridiga resultat när det gäller sambandet mellan antidepressiv exponering under graviditeten och autism [2-5]. I en av studierna såg man en ökad risk för autismspektrumtillstånd hos barnen om mammorna använt antidepressiva före – men inte under – graviditeten vilket stödjer hypotesen att samvarierande faktorer kan ligga bakom fynden.

Vi bedömer tillsvidare att varken den senaste kanadensiska studien eller tidigare undersökningar angående risken för autism, bör resultera i förändrade rutiner för antidepressiv medicinering under graviditet.

Redaktionen för Läkemedel och fosterpåverkan
Karin Källén
Ulrika Nörby
Katarina Wide
Birger Winbladh

Källa

  1. Boukhris T, Sheehy O, Mottron L, Bérard A. Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Autism Spectrum Disorder in Children. JAMA Pediatr. 2015 Dec 14:1-8
  2. Hviid A, Melbye M, Pasternak B. Use of selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of autism. N Engl J Med. 2013; 369(25):2406-15
  3. Sørensen MJ, Grønborg TK, Christensen J, et al. Antidepressant exposure in pregnancy and risk of autism spectrum disorders. Clin Epidemiol. 2013; 5:449-459
  4. Rai D, Lee BK, Dalman C, Golding J, et al. Parental depression, maternal antidepressant use during pregnancy, and risk of autism spectrum disorders: population based case-control study. BMJ 2013; 346: f2059

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad