Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Preventivmedel – inte bara antikonception

Publicerat 2016-02-19

– Mindre än hälften av alla kvinnor i fertil ålder är medvetna om att preventivmedel medför goda hälsoeffekter utöver antikonception, sa Helena Kopp Kallner överläkare, med dr, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus vid ett seminarium på Medicinska riksstämman i slutet av förra året.

Det första p-pillret kom på 60-talet och hade indikationen menstruella besvär, såsom smärtsam menstruation, dysmenorré, och rikliga blödningar, menorragi. Som en biverkan förhindrades också ägglossningen.

Viktiga positiva hälsoeffekter av kombinerade p-piller förutom minskad smärta och blödningar är till exempel minskad risk för äggstocks-, livmoder- och kolorektalcancer.

Drospirenon vid PMDS

Svår form av premenstruella besvär, så kallad premenstruell dysforiskt syndrom, PMDS antas bero på avvikande känslighet för neurosteroider i hjärnan.

– Det som verkar vara sämst vid PMDS är fluktuationer i gestagennivåerna. Därför är kontinuerliga p-piller att föredra och de som innehåller drospirenon är bäst dokumenterade, sa Helena Kopp Kallner.

Estrelen, Estron, Zelle och Zellmine är exempel på p-piller som innehåller drospirenon och som ingår i läkemedelsförmånen samt subventioneras av Stockholms läns landsting till kvinnor under 26 år.

Positivt vid akne

Vid akne hos unga kvinnor kan kombinerade p-piller ha effekt. Bästa effekten har medel med mest antiandrogen effekt och ett lite högre innehåll av konstgjort östrogen (till exempel Diane som i Sverige endast har indikationen akne, Zellmine och Desolett).

Effekten vid akne antas bero på att etinylöstradiol (ett konstgjort östrogen) ökar sexhormonbindande globulin, SHBG, som binder upp akneorsakande testosteron.

En annan fördel med framför allt hormonspiral, men även nya kombinerade p-piller, är att blödningarna minskar, vilket minskar risken för anemi.

– Det är väldigt viktigt att ta en bra blödningsanamnes vid anemi hos en menstruerande kvinna. Hur länge blöder du och hur ofta får du byta bindor och/eller tamponger de första dagarna är bra frågor att ställa, sa Helena Kopp Kallner.

Ökad risk för ventrombos

Vid användning av kombinerade p-piller ökar risken för venös tromboembolism. Andra biverkningar, som kan variera med gestageninnehåll är bröstsvullnad, humörpåverkan och nedstämdhet.

– Om patienten är orolig för att använda preventivmedel tycker jag absolut att den oron ska tas på allvar, men också att man ska bemöta oron och även berätta om de positiva effekterna, sa Helena Kopp Kallner.

I Kloka Listan finns kortfattad information om många av de positiva tilläggseffekterna av p-piller.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad