Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

SBU-rapport om luftvägsinfektioner hos barn

Publicerat 2016-05-26

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har kartlagt systematiska översikter som utvärderar behandling vid luftvägsinfektioner hos barn.

Kartläggningen omfattade infektion i näsa eller svalg, öroninfektion, infektion i larynx eller trakea samt infektion i bronker, lungor eller lungsäck. Vetenskapliga kunskapsluckor identifierades inom alla områden.

Totalt hittades 72 systematiska översikter av hög eller medelhög kvalitet, flest inom infektion i bronker, lungor eller lungsäck (47 stycken). Några exempel på resultat som fanns i de systematiska översikterna är:

Vid förkylning eller akut övre luftvägsinfektion

  • ingen effekt av antibiotika
  • ingen effekt av zink vid förkylningssymtom
  • viss symtomlindrande effekt av kombination med antihistamin-avsvällande-smärtstillande hos barn över 6 år.

Vid icke specificerad infektion i nedre luftvägarna, hosta eller bronkit

  • viss effekt av ambroxol (Mucoangin Citron/Mint)
  • viss effekt av honung
  • viss effekt av höga doser inhalerat flutikasonpropionat (1–2 g/dygn), men även fler biverkningar
  • viss effekt av peroral acetylcystein vid akut luftvägsinfektion
  • ingen effekt av kodein (10 mg)
  • symtomförbättring av antibiotika hos barn med mer än fyra veckors kronisk lös/produktiv hosta utan bakomliggande sjukdom.

Kartläggningen inkluderar inte någon kvalitetsbedömning av de primärstudier som ingår i de systematiska översikterna.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Behandling av luftvägsinfektionerhos barn med läkemedeloch andra preparat – En kartläggning av systematiska översikter. SBU-rapport 251/2016

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad