Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skrivelse om fri förskrivningsrätt

Publicerat 2016-06-21

Kunskapen om ett läkemedel behöver inte vara otillräcklig bara för att ett läkemedel inte har prövats och godkänts för en viss indikation. Det menar Nätverket Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, där Stockholms läns läkemedelskommitté ingår, i en kommentar till Läkemedelsindustriföreningens hemställan till regeringen.

Hemställan gäller förtydligande av "fri förskrivningsrätt" i relation till läkemedelslagens krav och undantag. LOK lämnar sin kommentar tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

Bakgrunden är den situation som har uppstått vid behandling av multipel skleros, MS. När läkemedlet rituximab (Mabthera) har använts för behandling av MS har det visat sig att det har en mycket god effekt och hög tolererbarhet. Men rituximab har inte MS som godkänd indikation. Behandlingen har varit möjlig att ge utifrån läkarnas fria förskrivningsrätt. Den kliniska effekten har bekräftats vid en analys av nationella registerdata och det har diskuterats hur denna erfarenhet ska hanteras i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomen.

Läkemedelsindustriföreningen önskar i sin hemställan ett förtydligande om vid vilka situationer läkemedel kan förskrivas utanför godkänd indikation med hänvisning till fri förskrivningsrätt.

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Inspektionen för vård och omsorg har skickat in sin inlaga i frågan och LOK, Sveriges Läkarförbund och Svenska läkaresällskapet ställer sig bakom den.

I sin kommentar skriver LOK att den fria förskrivningsrätten är viktig för att möjliggöra läkemedelsbehandling inom många områden där behandling annars inte skulle kunna ske. Viktiga exempel på det är behandlingen av barn eller multisjuka äldre där studier saknas eller dokumentation ofta är otillräcklig för ett regulatoriskt godkännande.

─ Klinisk praxis och beprövad erfarenhet har betydelse för hur vi ska använda ett visst läkemedel. Om det finns annan kunskap än den som ligger till grund för att få en indikation godkänd hos Läkemedelsverket måste även den värderas. När vi inom Stockholms läns läkemedelskommitté gör våra rekommendationer, till exempel i Kloka Listan, tar vi hänsyn till all samlad information som finns om ett läkemedel, säger Gerd Lärfars, docent och överläkare vid Södersjukhuset, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Klok läkemedelsanvändning

Endast företagen kan ansöka om ny eller utökad indikation för ett redan godkänt läkemedel och det är inte alltid så att ett företag har intresse av att ansöka om detta. Om ett läkemedel endast fick förskrivas på godkänd indikation skulle det därför kunna försämra patienternas möjlighet till en klok läkemedelsbehandling.

─ För vissa läkemedel är det inte alltid lika attraktivt för industrin att ansöka om ny indikation, och det gäller nog framför allt för äldre läkemedel. Den fria förskrivningsrätten möjliggör för den enskilda förskrivaren att säkra en klok läkemedelsanvändning med hänsyn till patientens bästa, säger Gerd Lärfars.

Läs hela skrivelsen från LOK, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund här. Pdf, 321.6 kB.

Läs inlagan från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Inspektionen för vård och omsorg här. Pdf, 147.2 kB.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad