Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Synonymlistan har utgått – här finns informationen nu

Publicerat 2016-04-26

Den information om utbytbarhet som tidigare fanns i den så kallade synonymlistan finns nu på www.fass.se, där den alltid är uppdaterad.

www.fass.se finns sedan förra året information om vilka läkemedel som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. Informationen nås genom att klicka på Utbytbara läkemedel (till höger om ATC-koden) för det framsökta läkemedlet. På www.fass.se visas, till skillnad från i synonymlistan, utbytbarhet för alla läkemedel, inte bara de som är rekommenderade eller upphandlade.

Information om vilka läkemedel som är upphandlade finns i beställningssystemet Proceedo eller på Janusinfo.

I och med att informationen nu finns tillgänglig elektroniskt beslutade Stockholms läns läkemedelskommitté att inte fortsätta ge ut synonymlistan.

Detta innebär att om det finns lokala instruktioner om att sjuksköterska, utan särskild läkarkontakt, får byta till synonym enligt synonymlistan så behöver de ändras.

Kristina Ateva, apotekare
Stockholms läns läkemedelskommitté

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad