Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Upphörd produktion av Xylocain viskös

Publicerat 2016-09-01

Bedövningsmedlet Xylocain viskös, oral lösning 20 mg/ml försvinner från den svenska marknaden. Likvärdig godkänd produkt saknas men möjlighet finns att förskriva läkemedel på licens. På vissa indikationer kan Xylocain kutan spray, lösning 100 mg/ml ersätta.

Uppdatering 2017-02-10: Nytt varunummer på licenspreparat som rekommenderas i första hand, Xylocaine viscous (se uppgifter nedan). Preparatet kommer att ha säkrare tillgång och lagerhållas hos grossist.

Från och med juli 2016 finns inte längre Xylocain viskös 20 mg/ml, 100 ml från Astra Zeneca att tillgå i Sverige. Tillverkningen har upphört. Läkemedelsföretaget föreslår att Xylocain Kutan spray lösning 100 mg/ml kan användas [1] istället vid vissa godkända indikationer, se Fass.

På vissa indikationer i munhålan, svalget och matstrupen kan Lidokainhydroklorid i oral cleaner APL, munsköljvätska 5 mg/ml Pdf, 936 kB.användas [2].

Xylocaine viscous, lidokainhydroklorid 20 mg/ml, 200 ml [3] är ett alternativ som kan förskrivas på licens. Ansökan om licens görs på Läkemedelsverkets blankett.
Pris: cirka 800 kr

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Xylocaine viscous
Läkemedelsform: Oral lösning
Läkemedelsstyrka: 20 mg/ml, 2 %
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): AstraZeneca Pty Ltd Australien
Varunummer: 826646

Lidocaine viscous 2 % solution 100 ml [4] är ett annat alternativ som kan förskrivas på licens. Ansökan om licens görs på Läkemedelsverkets blankett.
Pris: cirka 300 kr
Leveranstid: cirka 2–3 veckor.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Lidocaine viscous 2 % solution 100 ml
Läkemedelsform: oral lösning
Läkemedelsstyrka: 2 %
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Roxane Laboratories,Inc
Varunummer i Proceedo: A11772

Det är viktigt att skicka in en utförlig licensmotivering där det framgår varför Xylocain kutan spray, lösning 100 mg/ml inte kan användas. Enligt tillverkaren finns licensprodukten i begränsad mängd under september men från och med i slutet av september kommer tillgången att vara mer stabil. Det går dock som vanligt inte att garantera tillgången på licensläkemedel.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Astra Zeneca. Information till sjukvården om Xylocain (lidokain) viskös, oral lösning 20 mg/ml, 100 ml. Brev 2016-06-25. Pdf, 66.3 kB.
  2. Lidokainhydroklorid i oral cleaner APL, munsköljvätska 5 mg/ml. Produktinformation mars 2012 Pdf, 936 kB.
  3. Xylocaine viscous 2 % 200 ml. Produktinformation maj 2015 Pdf, 136.2 kB.
  4. Lidocaine viscous 2 % solution 100 ml. Produktinformation september 2014. Pdf, 313.8 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad