Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Val av gestagen vid endometrios

Publicerat 2016-10-12

Landstinget har fått frågan om att bekosta behandling med dienogest (Visanne) som inte ingår i läkemedelsförmånen vid endometrios. Expertrådet för obstetrik och gynekologi stödjer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i att avstå från behandling med dienogest och rekommenderar två andra gestagener som bedöms likvärdiga och ingår i förmånen.

En behandlingsprincip vid endometrios är kontinuerlig tillförsel av gestagener i form av någon av:

  • medroxiprogesteron (Provera)
  • noretisteron (Primolut-Nor)
  • dienogest (Visanne)

Preparaten bedöms ha likvärdig effekt och biverkningsprofil. Medroxiprogesteron och noretisteron ingår i högkostnadsskyddet och rekommenderas därför av expertrådet.

Dienogest är inte något nytt läkemedel, skriver expertrådet i sitt utlåtande. Studier om dess användning vid endometrios går tillbaka till 1980-talet. Sedan 2011 har det dock marknadsförts kraftfullt i bland annat Sverige i syfte att få det att framstå som bättre än andra gestagener vid behandling av endometrios. Enligt expertrådets nya litteraturgenomgång finns inte fog för denna uppfattning.

Det finns inga studier som direkt jämför effekt- eller biverkningsprofilen mellan dienogest och andra gestagener. Däremot finns det studier som visar på lägre biverkningsfrekvens för dienogest jämfört med GnRH-analoger. GnRH-analogerna har en helt annan verkningsmekanism som bland annat medför klimakteriesymtom.

Läs hela utlåtandet från expertrådet här.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad