Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vanligt med biverkningar på akuten

Publicerat 2016-10-05

Cirka 40 procent av drygt 700 studerade patienter på en akutvårdsavdelning i Solna hade minst en läkemedelsbiverkning, enligt en prospektiv tvärsnittsstudie.

Några frågor till Diana Rydberg, Specialistläkare, Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset:

Vilka var de vanligaste biverkningarna?
– De vanligaste biverkningssymtomen var cirkulationsrubbningar och därefter elektrolytrubbningar och blödningar. Det var mest kardiovaskulära och CNS-aktiva läkemedel som gav biverkningar.

Vilka patienter drabbades av biverkningar?
– Äldre patienter och patienter med många läkemedel hade störst risk för biverkningar. Nästan hälften klassificerades som allvarlig biverkan. Sju av tio biverkningsfall bedömdes som möjlig biverkan och tre av tio bedömdes som trolig biverkan.

Vad hände med patienterna?
– Nära en femtedel av patienterna lades in i slutenvården helt eller delvis på grund av biverkningssymtom. Vissa av dessa inläggningar bedömdes ha kunnat förebyggas med rätt läkemedelsbehandling. Tyvärr rapporterades väldigt få biverkningsfall till Läkemedelsverket.

Hur hade biverkningar kunnat förebyggas?
– Bättre monitorering av kardiovaskulära läkemedel i kombination, att undvika kombinationer av läkemedel med CNS-biverkningar och undvika kombination av SSRI och ASA vid hög blödningsrisk hade kunnat hjälpa. Dosanpassning av läkemedel som utsöndras via njurarna samt monitorering av elektrolytrubbningar hade också kunnat förebygga vissa biverkningar.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Rydberg DM, Holm L, Engqvist I, Fryckstedt J, Lindh JD, Stiller CO, Asker-Hagelberg C. Adverse drug reactions in a tertiary care emergency medicine ward – prevalence, preventability and reporting. PLoS One. 2016 Sep 13;11(9):e0162948. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad