Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Webbsänt seminarium om miljö och läkemedel

Publicerat 2016-01-13

Se MistraPharmas webbsända avslutningskonferens om läkemedels miljöpåverkan och metoder för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.

I höstas avslutades MistraPharmas åttaåriga forskningsprojekt som bland annat gått ut på att identifiera humanläkemedel som kan vara problematiska i akvatiska ekosystem. I samband med avslutningen presenterade MistraPharma ett förslag till fortsättning: att ett nytt center för läkemedel och miljö bildas hos Läkemedelsverket.

Webbsändningen av slutseminariet finns här »

 Elin Jerremalm

Källa:

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad