Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Äldre, läkemedel och njursvikt i nya Evidens

Publicerat 2017-10-12

Är din patient skör eller multisjuk eller tillhör gruppen mest sjuka äldre? Eller har patienten åldrats med framgång och lever med livskvalitet upp i hög ålder? I Evidens kan du läsa om begreppen som bör påverka vilken behandling patienten ska få.

Begreppet unsuccessful ageing, fritt översatt till icke-framgångsrikt åldrande, har börjat dyka upp allt oftare inom vården och forskningen om äldre.

− Vi behöver sätt att spegla åldrandet och öka medvetandet om detta. Det blir allt fler människor som har krav på, och rätt till, ett fullgott liv även som gamla. Vi i vården och samhället behöver möta detta, säger Pauline Raaschou, med dr, överläkare, Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté.

I Evidens beskriver hon hur viktigt det är att lära sig att känna igen den sköra patienten, för det man ofta måste göra är att avvika från vårdprogram och guidelines vid behandlingen.

Olämpliga läkemedel till äldre minskar
Användningen av olämpliga läkemedel till äldre minskar i Stockholms läns landsting. De nationella indikatorerna för god läkemedelsterapi hos äldre har haft stor betydelse för att höja kvaliteten och i somras kom de uppdaterade indikatorerna. I Evidens beskriver vi förändringarna.

Strokeförebyggande behandling hos äldre
Risken att utveckla förmaksflimmer ökar med högre ålder. Äldre har också högsta risken att drabbas av såväl stroke som allvarliga blödningar. Antikoagulantia ger ett viktigt skydd mot stroke hos de äldre, och kan med god uppföljning genomföras på ett säkert sätt, skriver expertrådet för hjärtkärlsjukdomar i Evidens.

Tio rekommendationer vid njursvikt
Njursvikt är en folksjukdom som medför påtagligt ökad risk för hjärtkärlsjukdom och som hos vissa utvecklas till en allvarlig njursvikt. Med livsstilsförändringar och läkemedel kan den kardiovaskulära risken sjunka och sjukdomsförloppet bromsas. I Evidens ger författarna till det nya regionala vårdprogrammet rekommendationer för behandling av njursvikt och albuminuri.

Evidens medicin och läkemedel ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Läs tidningen här. Pdf, 3.3 MB.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad