Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Åter brist på B-vitaminkombination

Publicerat 2017-03-02

Oralovite finns inte tillgängligt och beräknas komma tillbaka tidigast i början av oktober 2017.

Det finns ingen exakt motsvarighet till Oralovite, som innehåller B-komplex i höga koncentrationer samt vitamin C. Ett alternativ kan vara Beviplex Forte tillsammans med något C-vitaminpreparat. B-vitaminmängderna skiljer sig dock mellan preparaten, se Fass.

Förra året förekom också leveransproblem med produkten.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Meda. Informationsbrev 2017-03-01. Oralovite fortsatt restnoterad
  2. Fass. Oralovite
  3. Fass. Beviplex Forte

Senast ändrad 2018-10-25