Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på cefadroxil mixtur

Publicerat 2017-09-06

Uppdatering 2020-10-12: Cefadroxil Mylan, pulver till oral suspension 100 mg/ml, finns att tillgå.

Cefadroxil pulver till oral suspension 100 mg/ml finns inte att tillgå och beräknas åter tidigast i april 2018.

Som alternativ kan licenspreparat användas. Cirka fyra dagars ledtid och pris 450 kr för 60 ml.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Grüncef
Läkemedelsform: pulver till oral suspension
Varunummer: 826791
Läkemedelsstyrka: 500 mg/5 ml (100 mg/ml), 60 ml
Tillståndsinnehavare: Infectopharm arzneimittel und consilium GmbH
Land: Tyskland

Preparatet ska enligt produktinformationen inte ges till barn under 28 dagar.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Infectopharm. SPC Grüncef

Senast ändrad

Licensansökan

Till licensansökan