Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på läkemedel vid Addisons sjukdom

Brist på läkemedel vid Addisons sjukdom

Publicerat 2017-03-10

Fludrokortison (Florinef) finns just nu inte att tillgå.

Företaget har beviljats att sälja nederländska förpackningar med samma innehåll som den svenska produkten på dispens. Dessa finns tillgängliga för beställning från den 17 mars. Sveska förpackningar ska finnas tillgängliga igen i april.

Patienter som tillfälligt står utan fludrokortison kan behöva justera sin läkemedelsbehandling och bör därför kontakta sin läkare.

Fludrokortison används för att behandla sjukdomar i binjurarna, som Addisons sjukdom och kongenital binjurebarkhyperplasi.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Restsituation för Florinef. Nyhet 2017-03-10
  2. Navamedic. Information till vården, inklusive svensk bipacksedel, 2017-03-09

Senast ändrad 2018-10-25