Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på nitroglycerinspray

Publicerat 2017-12-21

Österrikisk ersättningsprodukt för nitroglycerinspray finns nu att tillgå.

Det har under en tid varit brist på Glytrin och Nitrolingual, som innehåller glyceryltrinitrat, sublingualspray 0,4 mg/dos. Läkemedelsverket har beviljat dispens för att istället tillhandahålla österrikiska förpackningar Nitrolingual. Nytt recept behövs inte. Apoteken delar ut en svensk bipacksedel vid expediering.

Svenska förpackningar Nitrolingual beräknas komma tillbaka i mitten av januari, Glytrin beräknas komma under våren.

Nitroglycerin Meda (glyceryltrinitrat) resoriblett finns att tillgå.

Om det skulle vara aktuellt kan ansökan om licens för utländsk produkt Glytrin görs på Läkemedelsverkets blankett. Pris cirka 155 kr, tillgänglig från och med den 29 november. Varunummer hos ApoEx 741203.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Glytrin
Läkemedelsform: sublingualspray
Läkemedelsstyrka: 400 mikrog/dos=0,4 mg/dos, 200 doser
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ayrton Saunders Ltd, Storbritannien

Läkemedlet används vid akut angina pectoris.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2018-10-26