Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ögonsalva med bibrokatol

Publicerat 2017-07-05

Uppdatering 2018-10-25: Receptfri ögonsalva Noviform är fortfarande restnoterad på grund av leveransförsening av den aktiva substansen. Tillverkaren har nu informerat att de kan leverera Noviform tidigast mitten av december 2018.

Ögonsalva som innehåller bibrokatol, Noviform, finns just nu inte att tillgå.

Receptfri ögonsalva med bibrokatol, Noviform, tub 5 gram, finns inte att tillgå på grund av tillverkningsproblem. Produkten beräknas åter i lager i slutet av året.

För rekommendation om behandling vid bakteriell konjunktivit hänvisas till Kloka Listan.

Elin Jerremalm

Senast ändrad