Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fler adrenalinpennor dras in

Publicerat 2017-04-10

Ytterligare två satser av EpiPen och tre satser EpiPen jr dras in även om risken för att pennorna inte fungerar är mycket liten.

Den 16 mars 2017 drogs en tillverkningsssats av EpiPen 300 mikrogram in, batchnummer LOT 5FA665P och utgångsdatum 03-2017, på grund av att det fanns en liten risk för att utlösningsmekanismen i pennorna inte fungerade,
se nyhet 2017-03-16. Nu utökar läkemedelsföretaget indragningen av försiktighetsskäl, eftersom det inte går att utesluta att det finns en liten risk för att vissa adrenalinpennor inte fungerar. Risken är dock mycket liten.

Indragningen omfattar följande tillverkningssatser:

 • EpiPen jr 1-pack, 150 mikrogram - Batch (LOT) 5ED824AM
  utgångsdatum 04-2017.
 • Epipen jr 1-pack, 150 mikrogram, Batch (LOT) 6ED117W
  utgångsdatum 08-2017.
 • EpiPen jr 2-pack, 150 mikrogram, Batch (LOT) 5ED824T
  utgångsdatum 04-2017
 • EpiPen 1-pack, 300 mikrogram, Batch (LOT) 6FA293J
  utgångsdatum 09-2017
 • EpiPen 2-pack, 300 mikrogram, Batch (LOT) 6FA293H
  utgångsdatum 09-2017

EpiPen innehåller adrenalin och används vid akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion.

Susanne Elfving

Källa:
 1. Läkemedelsverket. Indragning av ytterligare EpiPen och EpiPen Jr adrenalinpennor. Nyhet 2017-04-10

Senast ändrad