Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Följ din läkemedelsförskrivning

Publicerat 2017-03-07

Pillerask

Nu finns en förbättrad version av e-tjänsten Min förskrivning från eHälsomyndigheten.

E-tjänsten Min förskrivning

Viktiga nyheter är:

  • Förlängd uppföljningsperiod – från tre till tolv månader.
  • Möjligheten att på en övergripande nivå följa upp om de utskrivna recepten hämtas ut eller inte.
  • Möjlighet att jämföra per specialitet, verksamhetsområde, landsting och riksförskrivning.
  • Tillgång till rapport som visar förskrivning av läkemedel som enligt Socialstyrelsens riktlinjer kan vara olämpliga till äldre.
  • Tydligare gränssnitt i rapporterna som ska underlätta användningen.
  • Stöd för mobilt bank-id.

Sedan tidigare finns också en särskild rapport som redovisar antibiotikaförskrivningen.

Rapport som redovisar antibiotikaförskrivningen.

Tjänsten producerar förskrivarunika översikter över läkemedelsförskrivningen och riktar sig direkt till de enskilda förskrivarna och deras verksamhetschefer. Syftet är att hjälpa förskrivare och verksamheter att hitta förbättringsområden och uppnå en effektiv läkemedelsanvändning.

Inloggning till Min förskrivning kan göras med SITS-kort, e-legitimation och mobilt bank-id, vanligt bank-id och sms-biljett. Min förskrivning är en kostnadsfri tjänst.

Gå till Min förskrivning »

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad