Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förändringar i Kloka Listan 2018

Publicerat 2017-12-15

Kloka Listan 2018 är beslutad och nu kan du se vilka läkemedel som kommit till eller utgår nästa år.

Här är listan på läkemedel som upptas eller utgår från Kloka Listan 2018:

För att se andra förändringar i Kloka Listan 2018 hänvisas till webbversionen, som kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo den 17 januari 2018. Torsdagen den 18 januari 2018 presenteras den nya Kloka Listan på Kloka Listan Forum.

Kloka Listan 2018

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad