Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förbättrat stöd om läkemedel vid nedsatt njurfunktion

Publicerat 2017-11-14

Kunskapsstödet Janusmed njurfunktion kommer från och med idag i en ny skepnad. I den journalintegrerade varianten har stödet fått en helt ny grafisk design och i webbversionen finns dessutom ett antal nya funktioner som förbättrar eGFR-skattningen. En ny e-utbildning har också tagits fram.

Nytt grafiskt utseende via Janusmed integrerad i TakeCare

Den nya grafiska formen markerar tydligare vilket njurfunktionsintervall det beräknade eGFR-värdet hamnar i. Det är lätt att se rekommendationerna för intilliggande njurfunktionsintervall, vilket är bra till exempel om eGFR-värdet hamnar nära en gräns mellan två intervall.

Ytterligare en förbättring är att om man med hjälp av kalkylatorn matat in längd och vikt och räknat om det presenterade relativa eGFR-värdet till ett absolut eGFR, så läggs detta uträknade värde till i eGFR-översikten och läkemedelslistans rekommendationer anpassas.

Viktigt att notera är att funktionaliteten är densamma som förut; det är alltjämt ålder, kön och senast tagna kreatininvärde som genom den reviderade Lund-Malmöformeln beräknar och presenterar ett relativt eGFR till vilket läkemedelslistans rekommendationer anpassas.

Nya funktioner via webben

Janusmed njurfunktion kan också nås via Janusinfos startsida eller njuren.sll.se (inom SLLnet). På startsidan har flera inmatningsfält tillkommit – för cystatin C – eGFR, längd och vikt (som tillägg till kreatinin, kön, ålder och läkemedel). Alla uppgifter som matats in används från början i eGFR-beräkningen och de olika eGFR-värdena presenteras grafiskt på ett lättillgängligt sätt. Om både kreatinin-baserat och cystatin C-baserat eGFR-värde finns och inte skiljer sig för mycket åt räknas ett medelvärde ut – en skattning som överlag ger högre noggrannhet jämfört med formler som endast utnyttjar en av markörerna, enligt SBU.


Gå e-utbildningen på Lärtorget

En ny e-utbildning som beskriver kunskapsstödet utifrån den nya grafiska designen finns på Lärtorget. Alla som använder Janusmed njurfunktion uppmanas att göra den, för orientering i det nya gränssnittet och bra repetition av befintliga funktioner.

För frågor om kunskapsstödet, aktivering i journalsystemet med mera, välkommen att kontakta oss! e-tjanster@regionstockholm.se

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Dels ges stöd till beräkning av njurfunktion och dels ges evidensbaserade rekommendationer för dosering av läkemedel, anpassade efter framräknad grad av njursvikt. Janusmed njurfunktion är avsedd att användas av läkare, sjuksköterskor och apotekare inom hälso- och sjukvården i Sverige, som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar.

De evidensbaserade rekommendationerna om läkemedelsdosering vid nedsatt njurfunktion kommer från en databas som produceras av Medbase, Finland. Databasen uppdateras fyra gånger om året och anpassas och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Emma Hultén
Avdelningen E-hälsa och strategisk IT
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad