Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fortsatt brist på B-vitamin­kombination

Fortsatt brist på B-vitamin­kombination

Publicerat 2017-12-18

Uppdatering 2019-02-08: Oralovite filmdragerade tabletter 100 och 250 stycken kommer inte finnas att tillgå på minst tre år till. Se information från företaget i referens 4.

Oralovite finns inte tillgängligt och beräknas komma tillbaka tidigast våren/sommaren 2018.

Tablett Oralovite är restnoterat och kan därför behöva ersättas med andra beredningar av B-vitamin. Oralovite innehåller flera olika B-vitaminer i relativt höga koncentrationer samt vitamin C. Det finns ingen exakt motsvarighet på marknaden, men tablett Beviplex forte torde vara det mest närliggande alternativet. Innehållet skiljer sig dock något, se tabell:

Alternativ


Oralovite (mg)

Beviplex forte (mg)

Tiaminnitrat (B1)

48,5

15

Riboflavin (B2)

5

15

Nikotinamid (B3)

200

125

Pyridoxinhydroklorid (B6)

5

15

 

Som parenterala beredningar finns injektion Neurobion (vitamin B1, B6, B12) som ges intramuskulärt samt Tiacur och Tiamin Ebb (vitamin B1) som ges intravenöst. För patienter med aktuell alkoholöverkonsumtion rekommenderas dessa medel inom akutsjukvård, då peroralt tiamin kan ha dålig absorption.

Oralovite används inte sällan i samband med behandling av alkoholabstinens i öppenvård. Den vanliga doseringen Oralovite 1x2 kan då ersättas med Beviplex Forte 2x2, en dos som visserligen överskriver rekommendationen i Fass, men vid en kortare tids behandling bedöms som säker och nödvändig för att uppnå adekvat dygnsdos av tiamin. Vid långtidsbehandling (mer än en månad) kan dosen minskas för att inte riskera biverkningar av de relativt höga halterna pyridoxin som Beviplex forte innehåller.

Beviplex forte lagerhålls och är dispenserbart i dospåsar för patienter med Apodos, men ordinationsändring måste göras av förskrivare. För patienter med recept på Oralovite måste nytt recept på alternativ produkt utfärdas.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

Källa

  1. Meda. Oralovite fortsatt restnoterad. Informationsbrev 2017-10-04
  2. Fass. Oralovite
  3. Fass. Beviplex Forte
  4. Mylan. Upphörande av tillhandhållande av Oralovite filmdragerade tabletter. Informationsbrev 2019-02-07

Senast ändrad