Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortsatt brist på B-vitamin­kombination

Publicerat 2017-12-18

Uppdatering 2021-04-27: Beviplex Forte och Beviplex Comp beräknas komma i slutet av maj. Alternativ finns i form av licensläkemedel (se nedan). Observera att innehållet av B-vitaminer skiljer sig mot originalläkemedel.


Oralovite filmdragerade tabletter 100 och 250 stycken kommer inte finnas att tillgå på minst ett år till. Se information från företaget i referens 6.

Oralovite finns inte tillgängligt och beräknas komma tillbaka tidigast våren/sommaren 2018.

Tablett Oralovite är restnoterat och kan därför behöva ersättas med andra beredningar av B-vitamin. Oralovite innehåller flera olika B-vitaminer i relativt höga koncentrationer samt vitamin C. Det finns ingen exakt motsvarighet på marknaden, men tablett Beviplex forte torde vara det mest närliggande alternativet. Innehållet skiljer sig dock något, se tabell:

Alternativ


Oralovite (mg)

Beviplex forte (mg)

Tiaminnitrat (B1)

48,5

15

Riboflavin (B2)

5

15

Nikotinamid (B3)

200

125

Pyridoxinhydroklorid (B6)

5

15

 

Som parenterala beredningar finns injektion Neurobion (vitamin B1, B6, B12) som ges intramuskulärt samt Tiacur och Tiamin Ebb (vitamin B1) som ges intravenöst. För patienter med aktuell alkoholöverkonsumtion rekommenderas dessa medel inom akutsjukvård, då peroralt tiamin kan ha dålig absorption.

Oralovite används inte sällan i samband med behandling av alkoholabstinens i öppenvård. Den vanliga doseringen Oralovite 1x2 kan då ersättas med Beviplex Forte 2x2, en dos som visserligen överskriver rekommendationen i Fass, men vid en kortare tids behandling bedöms som säker och nödvändig för att uppnå adekvat dygnsdos av tiamin. Vid långtidsbehandling (mer än en månad) kan dosen minskas för att inte riskera biverkningar av de relativt höga halterna pyridoxin som Beviplex forte innehåller.

Beviplex forte lagerhålls och är dispenserbart i dospåsar för patienter med Apodos, men ordinationsändring måste göras av förskrivare. För patienter med recept på Oralovite måste nytt recept på alternativ produkt utfärdas.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Vitamin B komplex forte Hevert
Läkemedelsform: tablett
Läkemedelsstyrka: 100 mg tiaminnitrat/50 mg pyridoxinhydroklorid/0,5 mg cyanocobalamin
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Hevert-Arzneimittel GmbH & Co, Tyskland

Pris: 433 kr, ledtid cirka 14 dagar

Varunummer: 842283

 

Preparatets namn: Vitamin B compound Strong

Läkemedelsform: tablett
Läkemedelsstyrka: 20 mg nicotinamid, 2 mg pyridoxinhydroklorid, 2 mg riboflavin, 4,85 mg tiaminmononitrat
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Accord-UK Ltd, Storbritannien

Pris: 288 kr, ledtid cirka 14 dagar

Varunummer: 842284

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad