Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Haloperidol för injektion finns inte tillgängligt

Haloperidol för injektion finns inte tillgängligt

Publicerat 2017-03-31

Haloperidol (Haldol) injektion 5 mg/ml 5x1 ml finns för närvarande inte att beställa. Produkten väntas komma tillbaka i slutet av maj.

Produktionsproblem är orsaken till bristen.

Det finns ett alternativt läkemedel på licens. Licenspreparatet kostar 190 kr för 5x1 ml ampuller.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Haloperidol-Grindeks 5x1 ml
Läkemedelsform: injektion
Varunummer: 76 49 24
Läkemedelsstyrka: 5 mg/ml
Tillståndsinnehavare: JSC ”Grindeks”
Land: Lettland

Depotberedning för injektion som innehåller haloperidol, Haldol depot, finns tillgängligt för beställning.

Haloperidol används vid till exempel psykoser, konfusionstillstånd hos äldre och illamående.

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2018-10-25

Licensansökan

Till licensansökan