Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hormonell terapi gav inte ökad mortalitet

Publicerat 2017-10-11

Konjugerat östrogen som monoterapi eller i kombination med medroxiprogesteron var inte associerat med ökad mortalitet vid 18 års kumulativ uppföljning.

Under 90-talet rekryterades 27 000 huvudsakligen friska postmenopausala kvinnor, 50–79 år, till två randomiserade studier för att studera prevention av kronisk sjukdom vid hormonell terapi, Women's health initiative. Hysterektomerade kvinnor fick konjugerat östrogen eller placebo, behandlingstid 7,2 år, och övriga fick konjugerat östrogen i kombination med medroxiprogesteron alternativt placebo, behandlingstid 5,6 år.

Nu har en uppföljningsstudie med mortalitetsdata publicerats. Mer är 98 procent av de ursprungliga studiedeltagarna kunde följas i register. Vid 18 års kumulativ uppföljning var det ingen skillnad på mortalitet, oavsett orsak, mellan konjugerat östrogen i kombination med medroxiprogesteron jämfört med placebo, hasardkvot 1,02 (95 % konfidensintervall, KI 0,96–1,08), eller enbart östrogen jämfört med placebo, hasardkvot 0,94 (95 % KI 0,88–1,01). Utfallet för specifikt kardiovaskulär mortalitet eller cancerrelaterad mortalitet påverkades inte heller av behandling.

För den yngre åldersgruppen som började med kombinerad hormonbehandling eller enbart östrogen vid 50–59 års ålder var total mortalitet signifikant minskad jämfört med placebo under interventionsfasen, hasardkvot 0,69 (95 % KI 0,51–0,94). Under uppföljningsfasen försvann dock skillnaden, hasardkvot 0,89 (95 % KI, 0,79–1,01).

Vid djupare analys av bröstcancerrelaterad mortalitet gav konjugerat östrogen i kombination med medroxiprogesteron hasardkvot 1,44 (95 % KI 0,97–2,15, p=0,07) och enbart östrogen hasardkvot 0,55 (95 % KI 0,33–0,92, p=0,02). För demensrelaterad mortalitet vid behandling med enbart konjugerat östrogen var hasardkvoten 0,74 (95 % KI 0,59–0,94, p=0,01).

I Women's health initiative studerades effekten av hormonell behandling på risken för cancer och kardiovaskulär hälsa hos postmenopausala kvinnor. Studien avbröts i förtid på grund av ökad incidens av bröstcancer och stroke.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Manson JE, Aragaki AK, Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ et al; WHI Investigators. Menopausal hormone therapy and long-term all-cause and cause-specific mortality: the Women's health initiative randomized trials. JAMA. 2017 Sep 12;318(10):927-938. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad