Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indragning av adrenalinpenna

Publicerat 2017-03-16

En tillverkningssats av EpiPen, 300 mikrogram, med batchnummer LOT 5FA665P och utgångsdatum 03-2017 dras in.

Indragningen beror på att det finns en liten risk att utlösningsmekanismen för vissa pennor i den aktuella tillverkningssatsen inte fungerar, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Alla förpackningar med pennan från den aktuella tillverkningssatsen ska lämnas till närmaste apotek för utbyte.

Patienter som redan använt adrenalinpennan med tillverkningssats 5FA665P, där autoinjektorn har löst ut, har ingen anledning till oro.

EpiPen innehåller adrenalin och används vid akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Indragning av EpiPen 300 mikrogram adrenalinpennor med batchnummer 5FA665P. Nyhet 2017-03-16

Senast ändrad