Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Infektioner och antibiotika i nya numret av Evidens

Publicerat 2017-12-05

Tidningen Evidens ger dig ett antal rekommendationer om diagnostisering av infektioner och behandling med antibiotika. Samt tips om hantering av muskelbiverkningar vid användning av statiner.

Mindre luftvägsantibiotika gav inte fler komplikationer visar en ny studie från Stockholms läns landsting. Rekommendationer från Strama och Kloka Listan tas fram i samarbete mellan bland annat expertis inom allmänmedicin, öron- näs och halssjukdomar och infektionsmedicin. Denna studie visar att vi kan lita på rekommendationerna summerar författarna i ett referat i Evidens.

Numret innehåller flera rekommendationer om diagnostisering och behandling av bland annat bronkit, halsfluss, otit och urinvägsinfektioner. Missa inte heller ett helt avsnitt om infektioner hos barn och val av antibiotika vid olika åkommor.

Dödsfallen på grund av infektioner hos barn har minskat dramatiskt. Möt Margareta Eriksson, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, som ger ett perspektiv på sina 50 år i barnsjukvården.

Statiner ger minskad hjärtkärlrisk

Dessutom i Evidens: Statiner är bland de bästa läkemedel vi har för mindre än en krona per dag, säger Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar. Experterna ger rekommendationer om hur muskelbiverkningar till följd av statiner kan hanteras.

Trevlig läsning!

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad