Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed njurfunktion i journalsystemet

Publicerat 2017-11-21

Idag, den 21 november, blir kunskapsstödet Janusmed njurfunktion tillgängligt för alla vårdenheter i Stockholms läns landsting som har Janusmed integrerad i läkemedelsmodulen i sitt journalsystem. Läkare som vill använda stödet uppmanas att göra den tillhörande e-kursen.

Från och med idag, den 21 november, kommer ”njur-/eGFR-knappen” att ingå i Janusmeds standardknapprad för alla i Stockholms läns landsting som har ett journalsystem med beslutsstödet Janusmed integrerad. Tidigare har knappen aktiverats i knappraden på begäran av verksamhetschef, och bara funnits i TakeCare.

  1. För användare med Take Care som redan har Janusmed njurfunktionsknappen efter godkännande från verksamhetschefen blir det ingen skillnad.

  2. För användare med Take Care inom SLLnet som tidigare inte haft Janusmed njurfunktionsknappen dyker en ny knapp upp i Janusmed-knappraden i läkemedelsmodulen. Ålder, kön och senaste kreatininvärde skickas automatiskt för aktuell patient från journalen till knappen som visar ett relativt eGFR i kombination med en färg. Då man trycker på knappen visas dosrekommendationer för patientens läkemedel anpassade efter den skattade njurfunktionen.
  1. Även för användare med andra journalsystem än Take Care (eller TakeCare men utanför SLLnet) dyker en ny knapp upp i Janusmed-knappraden i läkemedelsmodulen. På grund av att nödvändiga anpassningar ännu inte gjorts av journalsystemet kommer knappen inte automatiskt kunna hämta uppgift om kreatininvärde från journalen, och knappen blir därmed alltid vit med ett X på om patienten är 18 år eller äldre (se bild nedan). Det går ändå att klicka på den vita knappen och inne i Janusmed njurfunktion själv välja det njurfunktionsintervall som bedöms som mest sannolikt för patienten, och därmed ta del av de dosrekommendationer som kunskapsstödet ger för bedömd grad av njursvikt.

Läs mer om hur Janusmed njurfunktion integrerad i journalsystem fungerar.

Alla som vill använda Janusmed njurfunktion uppmanas göra den e-utbildning som tillhandahålls via Stockholms läns landstings kunskapsportal Lärtorget. Utbildningen visar kunskapsstödets olika funktioner och syftar till att användaren ska kunna tolka given information korrekt och patientsäkert. Kursen är nyligen uppdaterad och har anpassats efter det nya gränssnittet, så även de som redan har gått e-kursen rekommenderas starkt gå in och repetera sina kunskaper!

Beslutet om allmän aktivering har fattats av objektstyrgruppen Vårdprocess/Läkemedelsprocess där chefläkarna för de större vårdgivarna ingår.

Om Janusmed njurfunktion inte passar i din verksamhet och dina medarbetare inte vill ha knappen synlig, kontakta oss via e-post och begär avaktivering.

För frågor och synpunkter, kontakta e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Dels ges stöd till beräkning av njurfunktion och dels ges evidensbaserade rekommendationer för dosering av läkemedel, anpassade efter framräknad grad av njursvikt. Janusmed njurfunktion är avsedd att användas av läkare, sjuksköterskor och apotekare inom hälso- och sjukvården i Sverige, som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar.

De evidensbaserade rekommendationerna om läkemedelsdosering vid nedsatt njurfunktion kommer från en databas som produceras av Medbase, Finland. Databasen uppdateras fyra gånger om året och anpassas och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Emma Hultén
verksamhetsansvarig Janusmed njurfunktion
Avdelningen E-hälsa och strategisk IT
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad