Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed – nytt namn för kunskapsstöden

Publicerat 2017-03-28

Janusmed

Stockholms läns landstings kunskaps- och beslutsstöd har nu ett gemensamt samlingsnamn för att tydligare visa att stöden för säkrare läkemedelsanvändning kompletterar varandra och har samma avsändare; Janusmed. Samtidigt med det nya namnet lanseras det nya kunskapsstödet Janusmed riskprofil.

Landstinget tillhandahåller sedan flera år besluts/kunskapsstöd för säkrare läkemedelsanvändning. Eftersom utvecklingen har skett över ett drygt decennium har de benämnts olika, vilket lett till otydlighet och oklarheter. Det nya samlingsnamnet Janusmed är baserat på det för användarna välkända namnet Janus. Kunskaps- och beslutsstöden heter Janusmed plus ett ord som beskriver ur vilken synvinkel de innehåller information kring läkemedel, till exempel Janusmed interaktioner. Janusmed integrerad är det nya namnet för beslutsstödet Janusfönster som integreras i journalsystem.

Nytt kunskapsstöd – Janusmed riskprofil

Janusmed riskprofil är ett nytt kunskapsstöd som kompletterar Janusmed interaktioner. Kunskapsstödet kontrollerar om det finns risk för vissa vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel.

Kunskapsstödet Janusmed riskprofil är endast tillgängligt för användare inom Stockholms läns landsting som är anslutna till SLL-net. Det finns tillgängligt både integrerat i journalsystem och på webben.

Sökning i Janusmed riskprofil sker samtidigt med sökning i Janusmed interaktioner. Knappen Riskprofil signalerar om det finns en ökad risk för någon av de farmakologiska effekter som kunskapsstödet uppmärksammar. Signal om ökad risk anges i en tregradig skala.

Kunskaps- och beslutsstödens nya namn

  • Janusmed interaktioner (Sfinx interaktionstjänst)
  • Janusmed riskprofil (projektnamn Pharao)
  • Janusmed fosterpåverkan (Läkemedel och fosterpåverkan)
  • Janusmed amning (Läkemedel och amning)
  • Janusmed njurfunktion (NjuRen)
  • Janusmed kön & genus (Kön, genus och läkemedel) bara tillgänglig via webben
  • Janusmed biverkning (Biverkning) bara tillgänglig via Janusmed integrerad
  • Janusmed äldre (Äldre) bara tillgänglig via Janusmed integrerad
  • Janusmed integrerad (Janusfönster) beslutsstöd för integration i journalsystem

Mer information

Läs mer på www.vårdgivarguiden.se/janusmed eller mejla till e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad