Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kassera läkemedel på rätt sätt

Publicerat 2017-11-22

Nu finns en uppdaterad version av guiden Kassation av läkemedel i SLL. Guiden har tagits fram av en kassationsgrupp inom Stockholms läns landsting för sjukvården. Den nya guiden har annan layout och utformning. Olika färger illustrerar om ett läkemedel/förpackning ska kasseras som:

  • cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/läkemedelsavfall
  • kan återvinnas
  • kan kasseras som hushållsavfall
  • innehåller lösning som kan hällas ut i avloppet.

Som ett komplement till guiden finns sedan tidigare frågor och svar om kassation.

Återkoppla gärna med synpunkter och kommentarer till janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se.

Helena Ramström
apotekare, farm dr, miljö och läkemedel
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad