Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kortare hållbarhet för adrenalinpenna

Publicerat 2017-01-23

Hållbarheten för Emerade autoinjektorer med adrenalin har nyligen förkortats från 30 månader till 18 månader.

Emerade autoinjektorer med adrenalin har sedan 2016-12-12 fått ändrad hållbarhet från 30 till 18 månader, se produktresumén på Fass. Adrenalinpennan rekommenderas i Kloka Listan.

Det innebär, till skillnad från vad som tidigare angivits, att samtliga autoinjektorer med adrenalin som finns på den svenska marknaden nu har en hållbarhetstid på 18 månader.

Anledningen till förändringen är att vid rutinmässiga hållbarhetsstudier med adrenalinpennan har det i enstaka fall förekommit en svag missfärgning av lösningen.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar

Senast ändrad