Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kurs förbereder migranter för läkarjobb i Sverige

Publicerat 2017-02-15

Karin Sparring-Björkstén i mitten omgiven av några av kursdeltagarna. Foto Karin Nordin.

I väntan på asyl och andra tillstånd får läkare som immigrerat eller flytt till Sverige lära sig mer om det svenska läkemedelssystemet och kulturen kring läkemedelsanvändning. Stockholms läns läkemedelskommitté arrangerar kursen.

Den tre dagar långa kursen har särskilt fokus på delar där det kan finnas stora kulturella skillnader mellan Sverige och länder utanför EU. Antibiotikafrågor och miljö ingår till exempel tillsammans med frågor om hur man skriver recept i Sverige och synen på receptbelagt och receptfritt. Äldre patienter och medicinering med många läkemedel är ett annat stort tema.

Stockholms läns läkemedelskommitté står bakom kursen som ligger inom ett av kommitténs viktiga uppdrag, fortbildning om läkemedel och läkemedelsanvändning.

– Kursen möter två behov. Asylsystemet innebär lång väntan för många med läkarlegitimation utanför EU. Det försätter många av dem som vill komma igång och arbeta i vanmakt och det här är ett sätt att göra något meningsfullt av den tiden. Och vi som arbetar i vården i Sverige behöver fler kollegor. Vi behöver bli bättre på att snabbt få människor med utbildning att komma in och göra en insats, säger Karin Sparring-Björkstén, med dr, överläkare Psykiatri Södra Stockholm, SLSO, och fortbildningsläkare inom Stockholms läns läkemdelskommitté, som tagit initiativ till kursen.

Läkare, tandläkare, apotekare

Till kursen kom cirka 15 personer från många olika länder. Majoriteten var läkare men även tandläkare och apotekare fanns med. Flera av dem har arbetat flera år i sina hemländer. Många söker asyl i Sverige, studerar svenska och satsar på att göra kunskapstestet för läkare med legitimation utanför EU. Några av deltagarna rekryterades från ett projekt för asylsökande och andra via en Facebook-sida för utländska läkare i Sverige. En av dem som fick nys om kursen där är Randa Ali som arbetat som kirurg i Sudan i tre år innan hon kom hit för cirka ett och ett halvt år sedan. Kursen ger henne värdefull information om hur vi tänker kring läkemedel i Sverige, säger hon.

Muhammed Al Nussirie

Muhammed Al Nussirie. Foto Karin Nordin.

Mohammed Al Nussirie kom till Sverige från Irak för något år sedan. Han arbetade som barnläkare i drygt sju år innan dess och har nu ägnat tiden åt att studera svenska och att praktisera på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Kursen tar upp många viktiga frågor, till exempel hur antibiotika används i Sverige och riktlinjer som vi behöver vid förskrivning. Ett avsnitt om läkemedelsinteraktioner var också mycket intressant, säger han.

Vera Illescas

Vera Illescas. Foto Karin Nordin

Vera Illescas kommer från Guatemala där hon arbetade som allmänläkare i några år innan hon gifte sig med en svensk man och flyttade till Sverige.

– Vi har haft ett jätteviktigt avsnitt om antibiotika under kursen. Många av oss kommer från länder där man verkligen missbrukar antibiotika och det här är tankesätt som är svåra att ändra om man inte riktigt förstår varför, hur den svenska synen på antibiotika ser ut.

Kursen betraktas som ett pilotprojekt och kommer att utvärderas.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad